« Назад Далей » in English

🚧Па-над белым пухам вішняў

Максім Багдановіч
Максім Багдановіч на
Ведах беларускіх

Па-над белым пухам

| ^**^4.** | **рт** | | | | | _D__e_ _la_ _muz__i__que avant toute cho__se_ | | | _P. Ver__l__aine__’_ | | | | | | Па-над белым пухам вішняў, | | | Быццам сіні аганёк, | | | Б’ецца, ўецца шпаркі, лёгкі | | | Сінякрылы матылёк. | | | Навакол ўсё паветра | | | Ў струнах сонца залатых, — | **ыод** | | Ён дрыжачымі крыламі | **Ltirtenng** | | Звоніць ледзьве чутна ў іх. | | | 1 ліецца хваляй песня, — | | | Ціхі, ясны гімн вясне. | | | Ці не сэрца напявае, | **раЛ?** | | Навявае яго мне? | | | Ці не вецер гэта звонкі | **HaiW** | | Ў тонкіх зёлках шапаціць? | **йздгіЬ** **brio*7** | | Або мо сухі, высокі | | | Ля ракі чарот шуміць? | | | He паняць таго ніколі, | | | He разведаць, не спазнаць: | | | He даюць мне думаць зыкі, | | | Што ляцяць, дрыжаць, звіняць. | | | | | | Песня рвецца і ліецца | | | На раздзельны, вольны свет. | | | Але хто яе пачуе? | | | Можа, толькі сам паэт. | * ’ІГм. | | | | | | ік. |

*Музыкі перш за ўсё.

П.Верлен (франц.)

MAKSIM BAHDANOVICH

« Назад Далей » in English