« Назад Далей » in English

🚧Ave Maria

Максім Танк
Максім Танк на
Ведах беларускіх

AVE MARIA

Звон кафедральны кліча на Ave. 3 цесных завулкаў злева і справа Гуртам манашкі ў чорным адзенні Цягнуцца, быццам сумныя цені. Тут і старыя, і маладыя, — Ave Maria…

Я не звярнуў бы і ўвагі, можа, Каб не пабачыў між іх прыгожай Стройнай манашкі, якая мае He больш хіба яксемнаццаць маяў; Чорныя вочы, бровы густыя — Ave Maria!

Нат пад жалобнай вопраткай чорнай Ты адгадаеш: стан непакорны, Ножкі, якімі 6 на карнавалах I захапляла і чаравала.

Смуглыя рукі, грудзі тугія, — Ave Maria!

Глядзіць набожна на крыж пятровы, А я малюся на яе бровы: Няўжо красуня, ты не шкадуеш, Што хараство і жыццё марнуеш? Як танцавалі 6 ножкі такія, — Ave Maria!

Цябе атрутаю апаілі, Ружанцам рукі табе скруцілі. Смялей парві ты яго, не бойся!

У полі недзе шуміць калоссе…

О, як бы жалі рукі такія, — Ave Maria!

MAKSIM TANK

« Назад Далей » in English