« Назад Далей » in English

🚧Аб чым спяваюць салаўі?

Пятро Глебка
Пятро Глебка на
Ведах беларускіх

АБ ЧЫМ СПЯВАЮЦЬ САЛАЎІ?

Аб чым спяваюць салаўі?

Я часта думаю над гэтым, Калі вясёлыя гаі

I горкі смутак дум маіх Птушыным шчэбетам сагрэты.

I сніцца мне мой родный край, Мая далёкая радзіма, Кляновы ліст, дубовы гай I ружаваты небакрай, Засланы злёгку белым дымам.

3 руін на момант уваскрос

I шэлестлісця асцярожны

I на ляху даўгі абоз, I ў ценю ветлівых бяроз 3 кійком і кайстрай падарожны.

Малюнкі бацькаўскай зямлі! Нічым вас з памяці не сцерці. Мы змалку там з табой жылі

I ўсё да радасці ішлі, А набліжаліся да смерці.

I ўсё, ад кветак на лугу Да рыжай палявой пясчынкі.

Я дбайна ў сэрцы берагу I толькі ўспомніць не магу Усмешку роднае дзяўчынкі.

Ад той усмешкі дарагой Ёсць штосьці ў песнях салаўіных — Пявучасць хвоі маладой, I звон крыніцы пад гарой, I смутны гоман арабіны.

pYATRO GLEBKA

« Назад Далей » in English