« Назад Далей » in English

🚧Дзяўчынцы

Алесь Бачыла
Алесь Бачыла на
Ведах беларускіх

ДЗЯЎЧЫНЦЫ

Прабач і мне — ты ж іншым прабачала, — Што незнарок убачыў, на бяду.

Як носам боціка на снезе ты пісала: «I не звані —

Я болей не прыйдуНЬ

Тры клічнікі, як тры слупы ганебы, Паставіла крыўдзіцелю свайму… Хоць ён і дабратой тваёй пагрэбаў, Усё ж магла ты дараваць яму I доўгае чаканне, і завею,

I несуцешнай чорнай здрады зло, Бо нездарма ж

3 агюшняю надзеяй

Ты азірнулася.

О, як я разумею,
Што на душы тады ў цябе было…

I адзінокая, сама сабе не рада — He раз і я ў жыцш такое знаў, — Пабеглаты…

А снег кружыўся, падаў

I словы першай крыўды засыпаў.

ALYES bach I la

« Назад Далей » in English