in Englishпо-русски

Аб сайце

Сайт «Творы» збірае і папулярызуе творы беларускай цывілізацыйнай прасторы: літаратурныя, публіцыстычныя, навуковыя на некалькіх мовах: беларускай, рускай, англійскай, французскай.

Сайт змяшчаецца на платформе «Дыскурс беларускі» і даглядаецца клопатам супрацоўнікаў «Інстытута беларускага дыскурсу і кантэнту».

Дзейнасць рэсурса рэгламентуецца статутам, беларускім заканадаўствам, іншымі актамі.

Творы: лагатып