in Englishпо-русски

Галоўная

Сайт «Творы» збірае і папулярызуе творы беларускай цывілізацыйнай прасторы. Гэта — галоўная старонка сайта.

Зборнік «Мелодыя натхнення»

Янка Купала: А хто там ідзе?, Алеся, Беларускім партызанам, Маладая Беларусь, Я не для вас... Якуб Колас: Беларусам, Вясна, Голас зямлі, Не пытайце, не прасеце..., Родныя вобразы, Тры жаданні Максім Багдановіч: 🚧З верша У вёсцы, 🚧Зімой, 🚧Летапісец, 🚧Па-над белым пухам вішняў, 🚧Раманс, 🚧Рандо, 🚧Санет, 🚧Слуцкія ткачыхі, 🚧Трыялет, 🚧Трыялет, 🚧Эміграцкая песня, 🚧Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы, 🚧Як Базыль у паходзе канаў Змітрок Бядуля: 🚧Зімовая казка, 🚧Напрадвесні, 🚧Начлежнікі пяюць Алесь Гарун: 🚧Восенскі спеў, 🚧Вясна, 🚧Завіруха, 🚧Матчын дар, 🚧Песня-звон, 🚧У прыпар Янка Лучына: 🚧Роднай старонцы, 🚧Што думае Янка, везучы дровы ў горад Уладзімір Караткевіч: 🚧Беларуская песня, 🚧Усход Пятрусь Броўка: 🚧Беларусь, 🚧Восень, 🚧Вясновая кніга, 🚧Надзя-Надзейка, 🚧Пачатак, 🚧Родная песня, 🚧Хор Рыгор Барадулін: 🚧Вечнасць, 🚧Камяні Брэсцкай крэпасці Аркадзь Куляшоў: 🚧Элегія, 🚧Я хаце абавязаны прапіскаю Пімен Панчанка: 🚧Белыя яблыні, 🚧Вечны агонь, 🚧Краіна мая, 🚧Лясы нырнулі ў хмары шэрыя Максім Танк: 🚧Ave Maria, 🚧Наднарачанскія сосны, 🚧Шчасце Пятро Глебка: 🚧Аб чым спяваюць салаўі?, 🚧Агні Сяргей Грахоўскі: 🚧Дубовы ліст, 🚧Змяркаецца рана увосень, 🚧Сэрца, 🚧Як я жыў без цябе Анатоль Грачанікаў: 🚧Гэта яшчэ не ноч Кастусь Кірэенка: 🚧Пасля навальніцы, 🚧Ранак ідзе Мікола Арочка: 🚧Недзе на зялёнай пойме Ніла Анатоль Астрэйка: 🚧Благаславенне тым, хто ў бітве паў, 🚧Едзе восень, 🚧Мой будан, 🚧Нёман Алесь Бачыла: 🚧Дзяўчынцы Канстанцыя Буйло: 🚧Люблю Еудакія Лось: 🚧Продкі, 🚧У горадзе малым Ніна Мацяш: 🚧Я думала, люблю адну вясну, 🚧Як доўга не вяртаюцца буслы Яўгенія Янішчыц: 🚧Ты пакліч мяне Аляксей Русецкі: 🚧Жаўранак, 🚧Красавік, 🚧У зоне цішыні Валянцін Таўлай: 🚧Таварышу маёй вясны Аляксей Зарыцкі: 🚧Дзяўчына і каваль, 🚧Калі б я ведаў Васіль Вітка: 🚧Верасы, 🚧Дома Міхась Башлакоў: 🚧Вандроўны шлях, 🚧Hа ўсё неба адзін, 🚧Незваротнае, 🚧Плача кнігаўка, 🚧Яшчэ леціцца Леанід Дранько-Майсюк: 🚧Не веру, што ён лепшы за мяне Артур Вольскі: 🚧Камяні Мікола Шабовіч: 🚧Пакуль не позна, 🚧Сэрцатрасенне Навум Гальпяровіч: 🚧Я веру рыфмаванаму радку, 🚧Я — вучань. Птушкі пішуць мне. Таццяна Сівец: 🚧Гэта не для мяне! Я не ўмею хадзіць па вадзе, 🚧«Назаўтра» — і вязніца, і палац

Зборнік «Праменьчык сонца ў душы маёй»

Змітрок Марозаў: 🚧Апошняе каханне, 🚧Да людзей, 🚧Мінаюць веі і дажджы, 🚧Начнога неба каляіна..., 🚧Не называй мяне прыгожай..., 🚧Храм Васіль Дзеравяшка: 🚧Адраджэнне, 🚧Ачышчэнне, 🚧Бялынічы, 🚧Вехіры, 🚧Жаўна-вешчуніца, 🚧Казулі, 🚧Кветка папараць, 🚧Малая радзіма, 🚧Матчына песня, 🚧Млечны Шлях, 🚧Падранак, 🚧Поле, 🚧Прыкметы, 🚧Размова з выраем, 🚧Чаўны лотаці Уладзімір Серыкаў: 🚧Адзвінелі бомбы ліхалецця..., 🚧Зялёным дубочкам стаяць, 🚧Лось, 🚧Маці, 🚧Мужнасць, 🚧Нясвіж, 🚧Помнік, 🚧Роздум, 🚧Францішку Скарыну Міхась Радоўскі: 🚧Восеньскі матыў, 🚧Восеньскія пажары, 🚧Дома, 🚧Стары калодзеж..., 🚧Ступіўшы за парог радзімай хаты..., 🚧Стэфанова, 🚧Я памятаю, як сёння..., 🚧І сарамлівае світанне... Рыгор Яўсееў: 🚧Аднойчы апоўначы, 🚧«Спецыяліст», 🚧Цімох пад антонаўкай, 🚧Эх, вясна, 🚧Як сусед Ала Войлакава: 🚧Вёска майго дзяцінства, 🚧Крынкі, 🚧Памяці маці, 🚧Размова пра мову, 🚧Чырвовы васілёк Віктар Хаўратовіч: 🚧А жыта ўжо не палавее..., 🚧Дзеці вайны, 🚧Друць, 🚧Ключы, 🚧Ледзь неба зоймецца на дзень, 🚧Радзіме Мікола Козыраў: 🚧Завязаўшы вузел на вадзе..., 🚧Кажуць, некалі Друць..., 🚧Мінулай восенню ў нядзелю..., 🚧Не трэба слоў, не трэба слёз..., 🚧Слова, 🚧Сцяною бор стаіць вячысты... Таццяна Клімава: 🚧Партызанскі лёс Аляксей Чорны: 🚧Картинка января, 🚧Пожелтевшие листья..., 🚧Скрипач Вольга Данілава: 🚧Горыч. Слёзы. Адзінота..., 🚧Жнівень. Вечар. Зоркі..., 🚧Мова, 🚧Пралескі, 🚧Трыялет Андрэй Кунцэвіч: 🚧На беразе, 🚧Пакідае наш край чарада журавоў..., 🚧Раніцой сцюдзёнаю вадзіцай... Алег Пліндоў: 🚧Всех не расцелую, 🚧Голубизна, 🚧Моё поколение, 🚧Наливай, старшина, 🚧Не сдамся, 🚧Солдатское спасибо, 🚧Фронтовые дороги, 🚧Я бы мог погибнуть в сорок третьем Пётр Падашэўка: 🚧Лета, 🚧Расінка Аляксандр Мельнікаў: 🚧Вот и родимая изба..., 🚧Липа, 🚧Лишь ветром Родины должно..., 🚧Пижма, 🚧Спасибо, жизнь, что я рождён..., 🚧Ты пригласи меня к огню..., 🚧Я уже за себя не боюсь... Віктар Сухараў: 🚧Голас маці, 🚧З пакатага ўзгорка, 🚧Зямля Беларусі, як родная маці..., 🚧У гаі Фёдар Ігнатовіч: 🚧В сентябре, 🚧На исходе лета, 🚧Поле Рыгор Сарока: 🚧Молитвы моего отца, 🚧Нищий, 🚧Соседка, 🚧Сухая речка, 🚧Яблоня цветёт Наталля Батракова: 🚧Безгрешных нет..., 🚧Белая птица парит в вышине..., 🚧Найти подтекст..., 🚧Не жди меня и не печалься... Марыя Трыпалава: 🚧Берегите друзей, 🚧Годы промчались так быстро..., 🚧Золотистые нити дождя... Сяргей Скамейка: 🚧Любы край Дзмітры Галушкін: 🚧У маёй матулі свята... Алена Матрашылава: 🚧Беларусь — радзімая старонка... Наталля Івулёва: 🚧Этот стол среди берёз... Міхась Карпечанка: 🚧Пачастунак для кар’еры, 🚧Тэрарыст паняволі Мікола Падабед: 🚧Залатая жыла, 🚧Мядовы месяц пасля разводу, 🚧Стаханавец Васіль Найдзін: 🚧Коцікі, 🚧Пераменлівы сэрвіс

in Englishпо-русски