in Englishпо-русски

Галоўная

Сайт «Творы» збірае і папулярызуе творы беларускай цывілізацыйнай прасторы. Гэта — галоўная старонка сайта.

Зборнік «Беларуская лірычная паэзія»

Янка Купала: А хто там ідзе?, Алеся, Беларускім партызанам, Маладая Беларусь, Я не для вас... Якуб Колас: Беларусам, Вясна, Голас зямлі, Не пытайце, не прасеце..., Родныя вобразы, Тры жаданні Максім Багдановіч: З верша «У вёсцы», Зімой, Летапісец, Па-над белым пухам вішняў, Раманс (Зорка Венера), Рандо, Санет, Слуцкія ткачыхі, Трыялет «Калісь глядзеў на сонца я», Трыялет «Мне доўгае расстанне з Вамі», Эміграцкая песня, Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы, Як Базыль у паходзе канаў Змітрок Бядуля: Зімовая казка, Напрадвесні, Начлежнікі пяюць Алесь Гарун: Восенскі спеў, Вясна, Завіруха, Матчын дар, Песня-звон, У прыпар Янка Лучына: Роднай старонцы, Што думае Янка, везучы дровы ў горад Уладзімір Дубоўка: Беларусь, мая шыпшына Уладзімір Караткевіч: Беларуская песня, Усход Пятрусь Броўка: Беларусь, Восень, Вясновая кніга, Надзя-Надзейка, Пачатак, Родная песня, Хор Рыгор Барадулін: Вечнасць, Камяні Брэсцкай крэпасці Аркадзь Куляшоў: Элегія, «Я хаце абавязаны прапіскаю...» Пімен Панчанка: Белыя яблыні, Вечны агонь, Краіна мая, Лясы нырнулі ў хмары шэрыя Максім Танк: Ave Maria, Наднарачанскія сосны, Шчасце Пятро Глебка: Аб чым спяваюць салаўі?, Агні Сяргей Грахоўскі: Дубовы ліст, Змяркаецца рана увосень, Сэрца, Як я жыў без цябе Анатоль Грачанікаў: Гэта яшчэ не ноч Кастусь Кірэенка: Пасля навальніцы, Ранак ідзе Мікола Арочка: «Недзе на зялёнай пойме Ніла...» Анатоль Астрэйка: Благаславенне тым, хто ў бітве паў, Едзе восень, Мой будан, Нёман Алесь Бачыла: Дзяўчынцы Канстанцыя Буйло: Люблю Еудакія Лось: Продкі, «У горадзе малым...» Ніна Мацяш: «Я думала, люблю адну вясну...», «Як доўга не вяртаюцца буслы...» Яўгенія Янішчыц: «Ты пакліч мяне...» Аляксей Русецкі: Жаўранак, Красавік, У зоне цішыні Валянцін Таўлай: Таварышу маёй вясны Аляксей Зарыцкі: Дзяўчына і каваль, Калі б я ведаў Анатоль Вялюгін: Вечар, Спелы бор Васіль Вітка: Верасы, Дома Міхась Башлакоў: Вандроўны шлях, Hа ўсё неба адзін, Незваротнае, Плача кнігаўка, Яшчэ леціцца Леанід Дранько-Майсюк: «Не веру, што ён лепшы за мяне...» Артур Вольскі: Камяні Мікола Шабовіч: «Пакуль не позна...», Сэрцатрасенне Навум Гальпяровіч: «Я веру рыфмаванаму радку...», «Я — вучань. Птушкі пішуць мне...» Таццяна Сівец: «Гэта не для мяне! Я не ўмею хадзіць па вадзе...», “«Назаўтра» — і вязніца, і палац...”

Зборнік «Паэзія Прыдруцця»

Змітрок Марозаў: 🚧Апошняе каханне, 🚧Да людзей, 🚧Мінаюць веі і дажджы, 🚧Начнога неба каляіна..., 🚧Не называй мяне прыгожай..., 🚧Храм Васіль Дзеравяшка: 🚧Адраджэнне, 🚧Ачышчэнне, 🚧Бялынічы, 🚧Вехіры, 🚧Жаўна-вешчуніца, 🚧Казулі, 🚧Кветка папараць, 🚧Малая радзіма, 🚧Матчына песня, 🚧Млечны Шлях, 🚧Падранак, 🚧Поле, 🚧Прыкметы, 🚧Размова з выраем, 🚧Чаўны лотаці Уладзімір Серыкаў: 🚧Адзвінелі бомбы ліхалецця..., 🚧Зялёным дубочкам стаяць, 🚧Лось, 🚧Маці, 🚧Мужнасць, 🚧Нясвіж, 🚧Помнік, 🚧Роздум, 🚧Францішку Скарыну Міхась Радоўскі: 🚧Восеньскі матыў, 🚧Восеньскія пажары, 🚧Дома, 🚧Стары калодзеж..., 🚧Ступіўшы за парог радзімай хаты..., 🚧Стэфанова, 🚧Я памятаю, як сёння..., 🚧І сарамлівае світанне... Рыгор Яўсееў: 🚧Аднойчы апоўначы, 🚧«Спецыяліст», 🚧Цімох пад антонаўкай, 🚧Эх, вясна, 🚧Як сусед Ала Войлакава: 🚧Вёска майго дзяцінства, 🚧Крынкі, 🚧Памяці маці, 🚧Размова пра мову, 🚧Чырвовы васілёк Віктар Хаўратовіч: 🚧А жыта ўжо не палавее..., 🚧Дзеці вайны, 🚧Друць, 🚧Ключы, 🚧Ледзь неба зоймецца на дзень, 🚧Радзіме Мікола Козыраў: 🚧Завязаўшы вузел на вадзе..., 🚧Кажуць, некалі Друць..., 🚧Мінулай восенню ў нядзелю..., 🚧Не трэба слоў, не трэба слёз..., 🚧Слова, 🚧Сцяною бор стаіць вячысты... Таццяна Клімава: 🚧Партызанскі лёс Аляксей Чорны: 🚧Картинка января, 🚧Пожелтевшие листья..., 🚧Скрипач Вольга Данілава: 🚧Горыч. Слёзы. Адзінота..., 🚧Жнівень. Вечар. Зоркі..., 🚧Мова, 🚧Пралескі, 🚧Трыялет Андрэй Кунцэвіч: 🚧На беразе, 🚧Пакідае наш край чарада журавоў..., 🚧Раніцой сцюдзёнаю вадзіцай... Алег Пліндоў: 🚧Всех не расцелую, 🚧Голубизна, 🚧Моё поколение, 🚧Наливай, старшина, 🚧Не сдамся, 🚧Солдатское спасибо, 🚧Фронтовые дороги, 🚧Я бы мог погибнуть в сорок третьем Пётр Падашэўка: 🚧Лета, 🚧Расінка Аляксандр Мельнікаў: 🚧Вот и родимая изба..., 🚧Липа, 🚧Лишь ветром Родины должно..., 🚧Пижма, 🚧Спасибо, жизнь, что я рождён..., 🚧Ты пригласи меня к огню..., 🚧Я уже за себя не боюсь... Віктар Сухараў: 🚧Голас маці, 🚧З пакатага ўзгорка, 🚧Зямля Беларусі, як родная маці..., 🚧У гаі Фёдар Ігнатовіч: 🚧В сентябре, 🚧На исходе лета, 🚧Поле Рыгор Сарока: 🚧Молитвы моего отца, 🚧Нищий, 🚧Соседка, 🚧Сухая речка, 🚧Яблоня цветёт Наталля Батракова: 🚧Безгрешных нет..., 🚧Белая птица парит в вышине..., 🚧Найти подтекст..., 🚧Не жди меня и не печалься... Марыя Трыпалава: 🚧Берегите друзей, 🚧Годы промчались так быстро..., 🚧Золотистые нити дождя... Сяргей Скамейка: 🚧Любы край Дзмітры Галушкін: 🚧У маёй матулі свята... Алена Матрашылава: 🚧Беларусь — радзімая старонка... Наталля Івулёва: 🚧Этот стол среди берёз... Міхась Карпечанка: 🚧Пачастунак для кар’еры, 🚧Тэрарыст паняволі Мікола Падабед: 🚧Залатая жыла, 🚧Мядовы месяц пасля разводу, 🚧Стаханавец Васіль Найдзін: 🚧Коцікі, 🚧Пераменлівы сэрвіс

in Englishпо-русски