in Englishпо-русски

Галоўная

Сайт «Творы» збірае і папулярызуе творы беларускай цывілізацыйнай прасторы. Гэта — галоўная старонка сайта.

Зборнік «Мелодыя натхнення»

Янка Купала: А хто там ідзе?, Я не для вас…, Беларускім партызанам, Маладая Беларусь, Алеся Якуб Колас: He пытайце, не прасеце..., Беларусам, Голас зямлі, Родныя вобразы, Вясна, Тры жаданні Максім Багдановіч: 🚧Па-над белым пухам вішняў, 🚧Слуцкія ткачыхі, 🚧Летапісец, 🚧Рандо, 🚧Трыялет, 🚧Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы, 🚧Як Базыль у паходзе канаў, 🚧Эміграцкая песня, 🚧Зімой, 🚧Раманс, 🚧Санет, 🚧З верша У вёсцы, 🚧Трыялет Змітрок Бядуля: 🚧Зімовая казка, 🚧Начлежнікі пяюць, 🚧Напрадвесні Алесь Гарун: 🚧Песня-звон, 🚧Завіруха, 🚧Вясна, 🚧Матчын дар, 🚧У прыпар, 🚧Восенскі спеў Янка Лучына: 🚧Роднай старонцы, 🚧Што думае Янка, везучы дровы ў горад Уладзімір Караткевіч: 🚧Беларуская песня, 🚧Усход Пятрусь Броўка: 🚧Хор, 🚧Восень, 🚧Пачатак, 🚧Вясновая кніга, 🚧Беларусь, 🚧Надзя-Надзейка, 🚧Родная песня Рыгор Барадулін: 🚧Вечнасць, 🚧Камяні Брэсцкай крэпасці Аркадзь Куляшоў: 🚧Элегія, 🚧Я хаце абавязаны прапіскаю Пімен Панчанка: 🚧Лясы нырнулі ў хмары шэрыя, 🚧Вечны агонь, 🚧Краіна мая, 🚧Белыя яблыні Максім Танк: 🚧Ave Maria, 🚧Шчасце, 🚧Наднарачанскія сосны Пятро Глебка: 🚧Аб чым спяваюць салаўі?, 🚧Агні Сяргей Грахоўскі: 🚧Дубовы ліст, 🚧Сэрца, 🚧Змяркаецца рана увосень, 🚧Як я жыў без цябе Анатоль Грачанікаў: 🚧Гэта яшчэ не ноч Кастусь Кірэенка: 🚧Ранак ідзе, 🚧Пасля навальніцы Мікола Арочка: 🚧Недзе на зялёнай пойме Ніла Анатоль Астрэйка: 🚧Благаславенне тым, хто ў бітве паў, 🚧Едзе восень, 🚧Нёман, 🚧Мой будан Алесь Бачыла: 🚧Дзяўчынцы Канстанцыя Буйло: 🚧Люблю Еудакія Лось: 🚧Продкі, 🚧У горадзе малым Ніна Мацяш: 🚧Я думала, люблю адну вясну, 🚧Як доўга не вяртаюцца буслы Яўгенія Янішчыц: 🚧Ты пакліч мяне Аляксей Русецкі: 🚧Красавік, 🚧Жаўранак, 🚧У зоне цішыні Валянцін Таўлай: 🚧Таварышу маёй вясны Аляксей Зарыцкі: 🚧Дзяўчына і каваль, 🚧Калі б я ведаў Васіль Вітка: 🚧Дома, 🚧Верасы Міхась Башлакоў: 🚧Вандроўны шлях, 🚧Яшчэ леціцца, 🚧Ha ўсё неба адзін, 🚧Плача кнігаўка, 🚧Незваротнае Леанід Дранько-Майсюк: 🚧He веру, што ён лепшы за мяне Артур Вольскі: 🚧Камяні Мікола Шабовіч: 🚧Сэрцатрасенне, 🚧Пакуль не позна Навум Гальпяровіч: 🚧Я — вучань. Птушкі пішуць мне., 🚧Я веру рыфмаванаму радку Таццяна Сівец: 🚧«Назаўтра» — і вязніца, і палац, 🚧Гэта не для мяне! Я не ўмею хадзіць па вадзе

Зборнік «Праменьчык сонца ў душы маёй»

Змітрок Марозаў: 🚧Храм, 🚧Апошняе каханне, 🚧Начнога неба каляіна..., 🚧Не называй мяне прыгожай..., 🚧Да людзей, 🚧Мінаюць веі і дажджы Васіль Дзеравяшка: 🚧Чаўны лотаці, 🚧Ачышчэнне, 🚧Матчына песня, 🚧Малая радзіма, 🚧Казулі, 🚧Млечны Шлях, 🚧Кветка папараць, 🚧Адраджэнне, 🚧Прыкметы, 🚧Размова з выраем, 🚧Вехіры, 🚧Падранак, 🚧Бялынічы, 🚧Поле, 🚧Жаўна-вешчуніца Уладзімір Серыкаў: 🚧Помнік, 🚧Маці, 🚧Адзвінелі бомбы ліхалецця..., 🚧Францішку Скарыну, 🚧Лось, 🚧Мужнасць, 🚧Нясвіж, 🚧Зялёным дубочкам стаяць, 🚧Роздум Міхась Радоўскі: 🚧Стэфанова, 🚧Дома, 🚧Восеньскі матыў??, 🚧Ступіўшы за парог радзімай хаты??..., 🚧І сарамлівае світанне...??, 🚧Восеньскія пажары, 🚧Стары кала... ??, 🚧Я памятаю, як сёння... Рыгор Яўсееў: 🚧Як сусед, 🚧Цмок пад антонаўкай??, 🚧Эх, вяснаù, 🚧Аднойчы апоўначы, 🚧«Спецыяліст» Ала Войлакава: 🚧Крынкі, 🚧Чырвовы васілёк, 🚧Вёска майго дзяцінства, 🚧Памяці маці, 🚧Размова пра мову Віктар Хаўратовіч: 🚧Радзіме, 🚧Ключы, 🚧Дзеці вайны, 🚧Ледзь неба зоймецца на дзень, 🚧Друць, 🚧А жыта ўжо не палавее... Мікола Козыраў: 🚧Слова, 🚧Не трэба слоў, не трэба слёз..., 🚧Мінулай восенню ў нядзелю..., 🚧Кажуць, некалі Друць..., 🚧Завязаўшы вузел на вадзе..., 🚧Сцяною бор стаіць вячысты... Таццяна Клімава: 🚧Партызанскі лёс Аляксей Чорны: 🚧Пожелтевшие листья..., 🚧Картинка января, 🚧Скрипач Вольга Данілава: 🚧Мова, 🚧Трыялет, 🚧Жнівень. Вечар. Зоркі..., 🚧Горыч. Слёзы. Адзінота..., 🚧Пралескі Андрэй Кунцэвіч: 🚧Раніцой сцюдзёнаю вадзіцай..., 🚧Пакідае наш край чарада журавоў..., 🚧На беразе Алег Пліндоў: 🚧Всех не расцелую, 🚧Солдатское спасибо, 🚧Я бы мог погибнуть в сорок третьем, 🚧Фронтовые дороги, 🚧Не сдамсяù, 🚧Голубизна, 🚧Моё поколение, 🚧Наливай, старшинаù Пётр Падашэўка: 🚧Лета, 🚧Расінка Аляксандр Мельнікаў: 🚧Вот и родимая изба..., 🚧Ты пригласи меня к огню..., 🚧Липа, 🚧Спасибо, жизнь, что я рождён..., 🚧Пижма, 🚧Лишь ветром Родины должно..., 🚧Я уже за себя не боюсь... Віктар Сухараў: 🚧Голас маці, 🚧Зямля Беларусі, як родная маці..., 🚧З пакатага ўзгорка, 🚧У гаі Фёдар Ігнатовіч: 🚧На исходе лета, 🚧В сентябре, 🚧Поле Рыгор Сарока: 🚧Соседка, 🚧Сухая речка, 🚧Нищий, 🚧Молитвы моего отца, 🚧Яблоня цветёт Наталля Батракова: 🚧Не жди меня и не печалься..., 🚧Белая птица парит в вышине..., 🚧Найти подтекст..., 🚧Безгрешных нет... Марыя Трыпалава: 🚧Годы промчались так быстро..., 🚧Золотистые нити дождя..., 🚧Берегите друзей Сяргей Скамейка: 🚧Любы край Дзмітры Галушкін: 🚧У маёй матулі свята... Алена Матрашылава: 🚧Беларусь — радзімая старонкаù... Наталля Івулёва: 🚧Этот стол среди берёз... Міхась Карпечанка: 🚧Тэрарыст паняволі, 🚧Пачастунак для кар’еры Мікола Падабед: 🚧Залатая жыла, 🚧Стаханавец, 🚧Мядовы месяц пасля разводу Васіль Найдзін: 🚧Пераменлівы сэрвіс, 🚧Коцікі

in Englishпо-русски