in Englishпо-русски

Зборнік «Беларуская лірычная паэзія»

Янка Купала: А хто там ідзе?, Алеся, Беларускім партызанам, Маладая Беларусь, Я не для вас...

Якуб Колас: Беларусам, Вясна, Голас зямлі, Не пытайце, не прасеце..., Родныя вобразы, Тры жаданні

Максім Багдановіч: З верша «У вёсцы», Зімой, Летапісец, Па-над белым пухам вішняў, Раманс (Зорка Венера), Рандо, Санет, Слуцкія ткачыхі, Трыялет «Калісь глядзеў на сонца я», Трыялет «Мне доўгае расстанне з Вамі», Эміграцкая песня, Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы, Як Базыль у паходзе канаў

Змітрок Бядуля: Зімовая казка, Напрадвесні, Начлежнікі пяюць

Алесь Гарун: Восенскі спеў, Вясна, Завіруха, Матчын дар, Песня-звон, У прыпар

Янка Лучына: Роднай старонцы, Што думае Янка, везучы дровы ў горад

Уладзімір Дубоўка: Беларусь, мая шыпшына

Уладзімір Караткевіч: Беларуская песня, Усход

Пятрусь Броўка: Беларусь, Восень, Вясновая кніга, Надзя-Надзейка, Пачатак, Родная песня, Хор

Рыгор Барадулін: Вечнасць, Камяні Брэсцкай крэпасці

Аркадзь Куляшоў: Элегія, «Я хаце абавязаны прапіскаю...»

Пімен Панчанка: Белыя яблыні, Вечны агонь, Краіна мая, Лясы нырнулі ў хмары шэрыя

Максім Танк: Ave Maria, Наднарачанскія сосны, Шчасце

Пятро Глебка: Аб чым спяваюць салаўі?, Агні

Сяргей Грахоўскі: Дубовы ліст, Змяркаецца рана увосень, Сэрца, Як я жыў без цябе

Анатоль Грачанікаў: Гэта яшчэ не ноч

Кастусь Кірэенка: Пасля навальніцы, Ранак ідзе

Мікола Арочка: «Недзе на зялёнай пойме Ніла...»

Анатоль Астрэйка: Благаславенне тым, хто ў бітве паў, Едзе восень, Мой будан, Нёман

Алесь Бачыла: Дзяўчынцы

Канстанцыя Буйло: Люблю

Еудакія Лось: Продкі, «У горадзе малым...»

Ніна Мацяш: «Я думала, люблю адну вясну...», «Як доўга не вяртаюцца буслы...»

Яўгенія Янішчыц: «Ты пакліч мяне...»

Аляксей Русецкі: Жаўранак, Красавік, У зоне цішыні

Валянцін Таўлай: Таварышу маёй вясны

Аляксей Зарыцкі: Дзяўчына і каваль, Калі б я ведаў

Анатоль Вялюгін: Вечар, Спелы бор

Васіль Вітка: Верасы, Дома

Міхась Башлакоў: Вандроўны шлях, Hа ўсё неба адзін, Незваротнае, Плача кнігаўка, Яшчэ леціцца

Леанід Дранько-Майсюк: «Не веру, што ён лепшы за мяне...»

Артур Вольскі: Камяні

Мікола Шабовіч: «Пакуль не позна...», Сэрцатрасенне

Навум Гальпяровіч: «Я веру рыфмаванаму радку...», «Я — вучань. Птушкі пішуць мне...»

Таццяна Сівец: «Гэта не для мяне! Я не ўмею хадзіць па вадзе...», “«Назаўтра» — і вязніца, і палац...”

in Englishпо-русски