« Назад Далей »

🚧Фронтовые дороги

Алег Пліндоў
Алег Пліндоў на
Ведах беларускіх

П/Н/М /ІЖ/ТД N Л//ЛПОМО ЯЛ />/«•,•> мм> ПН’Мі п »««О ММММФ^І ПрЙМОДДГТ КХДО ЫМО Я» МЫЯТО ЙЙМм МОН фрОМУОМО ДЛ4//Н Ндуі н’/в/Лрчні м Тогжм соыям ОуКОуЮТ ммо>нмм • ЯШЭІМД П ‘ЮН/ж»рСйГ СМООО МОШОХ/ Фл^г4 I ЛуХОЙ ПОЛуСТОмо Пусгвмн Волнкнм Лукм. «М фмг гх^т Поліуг. гаг ж/гн ^ад^/хлдг^ - Н дюты проіілгт ‘хогггело оврад С орудмй прнмою мммей Я вмосто с лехотой • «ммом етроо С боямн не Ззпад швгво Чтоб осом лодврнта • сооов лотом мку Пободу - й мвя’

« Назад Далей »

Зборнікі: Паэзія Прыдруцця