« Назад Далей »

🚧Матчына песня

Васіль Дзеравяшка
Васіль Дзеравяшка на
Ведах беларускіх

Спявала мама лесмю нада мною. I цеста падыходзіла ў дзяжы. Я быццам сёння чую: за сцяною Вясеннія спяваюць каляжы. Спявала мама… Ліпы па-над хатай У вочы мне ўліваліся сеятлом Выводзіліся ў дуплах птушаняты. Каб песняю узняцца над сялом. Спявала мама .. Дзікі мёд цадзіла I ладанам свянціла новы дом, I лысы поп, махаючы кадзілам, Мне вусны пэцкаў маладым віном. Спявала мама. Ад бяды лячыпа, I бела-бела яблыні цвілі. Спявала нада мной мая Айчына Мелодыю нябесаў і зямлі

« Назад Далей »

Зборнікі: Паэзія Прыдруцця