« Назад Далей »

🚧Стаханавец

Мікола Падабед
Мікола Падабед на
Ведах беларускіх

Гумарэска г~ Перад самай нарадай старшыня калгаса^ а- Яўтен Курапата забег у кафэ “Дзьмухавец маоа_ Н лслямку ‘ Алмаза”. Для тонусу Ен заўседы пер пь_ дамі браў трохі, каб ямчэй адмахвацца, к .пяОгя ^вапалезе з крытыкай. I заўжды гладка выкру ”• хавГПЫТу ведаЎ- ^70 наРады ^^^оьГзначылі. На ■к ’»гывл’н пяЧь-Дэесяць пазней, чым пры__тк,кжльмы ‘аым’аэ пачалі бэ** **спаэнення.** **I** **галоўны** **в** **р** **1** **“РУЖКУ-** **э** **нядьайных к.раўнікоу** **гаспадарак** **>•** **арыоў Курапат. асцярожна ^прам^» . Ігор&ІУся шмыгануў у эалу “^ОП^КІ _€ЛГ1 голас К на эадн.м радэе ях елі-н‘9 строг’ “М6** **т** ** ьіх,м«каМакяр—»Ч слэм’ў,’“^ГВМу** **Кура** • **г-«псааапеся.** **—** **мвгменм К *** **веггтммомм *мв«Ую** —у«* -

« Назад Далей »

Зборнікі: Паэзія Прыдруцця