« Назад Далей » in English

Алеся

Янка Купала
Янка Купала на
Ведах беларускіх

Кукавала зязюля
Ў зялёным лесе,
Гадавала матуля
Дачушку Алесю.

Гаманіў бор сасновы
Ўвечары і ранкі,
Над калыскай ліповай
Пела калыханкі.

— Спі, засні, мая дзетка,
Птушкі ўжо заснулі,
Спі, засні, мая кветка,
Люлі, люлі, люлі.

— Спі, не ведай трывогі,
Надыйдзе часінка, —
На свае ўстанеш ногі,
Мая ты дзяўчынка.

Будзеш кужаль ты прасці,
Будзеш ткаці кросны,
Выглядаці долі,
шчасця Ў маладыя вёсны.

Кукавала зязюля
У зялёным лесе.
He згадала матуля,
Што выйдзе з Алесі.

Як набралася моцы
Матчына дачушка,
Паляцела да сонца
Пералётнай птушкай.

Паляцела дзяўчына
Самалётам гонкім
Над шчаслівай краінай,
Над роднай старонкай.

Адчыняе вароты
Нябесным маршрутам
Ці як ястраб з высотаў
Скача з парашутам.

I да сонца праз хвілю,
А ўсё вышай, вышай!
Самалётавым крыллем
Воблакі калыша.

Стара маці днём, ночкай
Марыць ля аконца:
Ужо к прасніцы дочка
He зляціць з-пад сонца.

Кукавала зязюля
У зялёным лесе,
He згадала матуля,
Што выйдзе з Алесі.

« Назад Далей » in English

Зборнікі: Беларуская лірычная паэзія