« Назад Далей »

🚧Малая радзіма

Васіль Дзеравяшка
Васіль Дзеравяшка на
Ведах беларускіх

ВАСІЛЬ ДЗ€РАВЯШКА • 11 Запзкулле — дом бацькоўскі — воля. Маладэеныах яблынь частакол, Тут сусед хахол Шаўчэнка Коля Топшь пазню і пільнуе пчол. Не суняць тугі і хвалявання, Калі ў клямцы звякае замок: Хто мяне пабудзіць на світанні? Хто намые бульбы ў чыгунок? Мне не мулка на бацькоўскім ложку Аднэчыць у цішыні, без сноў ^папчопыжоўтуюабножку а<уць з духмяных дзьмухаўцоў. Зойдуць пасля лазні мам Соты ў міаім малаДУХі, усіМнальехахол. I. хал’ДэеньПамя1„. ^«аддзеД^астане, 3 душамі нябожчыЛ эа м«ой. ^’а-іць^-^нне

« Назад Далей »

Зборнікі: Паэзія Прыдруцця