« Назад Далей »

🚧Пераменлівы сэрвіс

Васіль Найдзін
Васіль Найдзін на
Ведах беларускіх

Гумарэска ца пасадачную пляцоўку аўтавакзала эаруліў «Іка- о^с» Ззяў ®н лакам і нікелем. Спыніўся мякка, не рып- ^ўоіы ніводным сваім тормазам. Пшыкнуў толькі дзесыді ўнізе сціснутым паветрам, крыіхіку пагойдаўся і заціх Дзверы элегантна адыіхілі ўбок. _ Бачылі? — не ўстрыіміаўся дзядок, які з двума клункамі цэліў заскомыць у аўтобус леріхіым. — А раней ядчыняліся. як у хаце.Някла таго, што раныхі было-о-о… — праспяваў ру- хавы хлопец. ЁІн даволі энергімна падціскаў дэядка эза- ду сваіь/і вялізным чамаданам. Хлапцу таксама дастава- лася, і ён агрызаўся: — Кул ьтур-р-раù.. Здыіыі, бабка, з маёй нагі бітон? 3 золатам ён у цябе, ці іхгго? ~ Анягожù —дала здачы ўладальніца цяжкой рэчы — Мядок цяпер даражэйшы за золата. Хадэі сюды, некта- Рык мой даражэнькі… . прыўзняўіхіы бітон, бабка тарпедай паншла да тгьі Не лыкам шытыя былі і астатнія пасажыры сн ваДзіцель аўтобуса ўзняў угору руку. тым самым —ка пляідоўіды. агго гэта робіцца, шаноўныя пасажыры і па- ^нм^^ каго слрыт і сіла — той на кані? Так несувл-** ^й^^^* Р^зяыў рот А словам і справай да-** 1 раптам пшь. «рьівяпо ў дэея»- ^анчына ў скург дарозе, іх ужо ча Настрсй і дз< гаспелі крануідці П0МРам і сказа^ ~ Калі б заўсс Н|усяù “Не кажы, - ^рмазы -С» д асвят як пюдзіі Я Эй ты, стабыў Лебядэ цРмлюя теае замест хо/ù Оуд _**_ . **150 ВАСІЛЬ НАЙДЗІМ_____________________

« Назад Далей »

Зборнікі: Паэзія Прыдруцця