« Назад Далей »

🚧Пачастунак для кар’еры

Міхась Карпечанка
Міхась Карпечанка на
Ведах беларускіх

Гумарэска Г Й ІЯП’“ « МЫЦІ» рОўЯЯ чгтмр* У style=”position: absolute; top: 0.01in; left: 1.1in” style=”position: absolute; top: 7.87in; left: 5.18in” ДВКТВРВМ I іуі Л/ІЯІН крабрвйШМ іняНШ’7/СЯ ‘‘ЛМ^ І ГЗЛвВкі і ппін Пплую рпця’О’у I Мв/Лв Ы» ЧЫЦІ* I ІорвгамврМЦЬ ХОЧЭ УЖО ПСГТММ / >аЛІ, ЦЛО І9ІН ЯГПІІМ ІІЯПЮб’/ўМІЦД ММВЙ огвлв Нв кацвў, знвчыццл, тварям у бруд ларад чынвй ляснуцца Хворы, - эвяртялцца бн да мяне дрыжамна гопа- оам, «дпусціца доктвра. Узрадаявўся добра, ало доктара Каб сангтарка якая заложніцай ствля, не звярнулі б увагі Абыыцдў бы туг

« Назад Далей »

Зборнікі: Паэзія Прыдруцця